Urządzenia klimatyzacyjne należą do nowoczesnych systemów zapewniających
w pełni automatyczne obrabianie powietrza z funkcjami grzania, chłodzenia, nawilżania, osuszania i filtrowania.

Ogólnie rozróżnia się dwie kategorie klimatyzacji:

 Klimatyzacja komfortu – stosowana w pomieszczeniach, w których głównie przebywają ludzie. Zapewnia uzyskanie sprzyjającego klimatu, a także podnosi komfort pracy. Zastosowanie znajduje przede wszystkim w: biurach, domach towarowych, hotelach, restauracjach oraz w mieszkaniach itp.

Klimatyzacja precyzyjna – powinna gwarantować stały stan powietrza w pomieszczeniu, zalecany dla przygotowania
i składowania produktów, czy techniki pomiarowej. Stosowana przede wszystkim w pomieszczeniach technicznych.