Głównym celem wentylacji jest zapewnienie komfortu i zdrowia osobom przebywających w pomieszczeniach poprzez prawidłową cyrkulację powietrza.

Wentylacja naturalna – grawitacyjna oznacza wymianę powietrza poprzez otwory w budynku. Otworami mogą być w tym przypadku szczeliny, wszelkiego rodzaju nieszczelności w powłoce budynku, otwarte okna, jak i również specjalne otwory wentylacyjne.

Wentylacja mechaniczna jest to wentylacja, która odbywa się niezależnie od jakichkolwiek czynników atmosferycznych. Przepływ powietrza odbywa się w sposób wymuszony za pomocą wentylatora.

Wentylacja hybrydowa to połączenie wentylacji naturalnej z wentylacją mechaniczną. Gdy warunki dla zaistnienia wentylacji grawitacyjnej są niewystarczające, uruchamiany jest wentylator zapewniający wentylacje mechaniczną.